سنسور نامور (ضد انفجار)

سنسور نامور چیست ؟

سنسور نامور در واقع یک سنسوری دوسیم می باشد.

مقاومت داخلی آن برحسب فاصله‌ی قطعه از سنسور تغییر می کند .معمولا اتصال این نوع سنسور به منبع تغذیه با استفاده از یک مقاومت ثابت۱Kاهم صورت می گیرد .

به دلیل استفاده از مقاومت در مدار سنسور نامور ,جریان اتصال کوتاه در این سنسور محدود می شود ,در نتیجه  از این سنسور می توانن برای تشخیص قطعات فلزی در محیط های انفجاری استفا ده کرد.

البته دقت شود که استفاده از این سنسور ها در محیط های انفجاری همراه با Barrier باید صورت گیرد.

نحوه استفاده از سنسور نامور

از این سنسور می توان به روش های زیر استفاده کرد:

الف)  اتصال این سنسور به صورت مستقیم به مدارات الکترونیکی 

ب)  اتصال این سنسور به آمپلی فایر و استفاده به عنوان یک سوئیچ القایی

 ج) اتصال این سنسور همراه با Barrier  (مناسب برای محیط های انفجاری)

 

    خرید سنسور     

 

به این دلیل که این سنسورها دارای جریان نقطه کار کمی میباشند، لذا گزینه مناسبی برای استفاده در مکان های دارای احتمال انفجار و اشتعال، به شمار میآیند. روش کار نیز بدین صورت میباشد که خود سنسور در محل قابل انفجار نصب میشود و قسمت آمپلیفایر در محلی امن قرار داده میشود.

سپس جریان نقطه کار سنسور که در صورت تشخیص قطعه کار تغییر مییابد،توسط این مدار به سیگنال استاندارد مورد نظر تبدیل میشود.

برای اطلاع بیشتر حتما به صفحه سنسور رائد اتوماسیون ارجعه نمایید.