خرید انکودر | فروش و لیست قیمت انکودر | انواع | خطی ، افزایشی ، چرخشی ، روتاری ، زاویه دار | رائد اتوماسیون

انکودر چیست ؟

انکودر (encoder) وسیله ایست که در اغلب صنایع به منظور دریافت بازخورد (feedback) از آن استفاده می کنند.

انکودر ها در واقع حرکتهای دورانی و یا خطی را ،  تبدیل به سیگنالهای دیجیتالی ۰ یا ۱  می کنند.

برخی از انواع انکودر ، دارای خروجی آنالوگ ۰ تا ۱۰ ولت یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر هستند. 

انواع انکودر ها

انواع اینکورد ها را می توان به ترتیب زیر نام برد که عبارتند از ؛

  1. انکودر نوری 
  2. انکودر مغناطیسی
  3. انکودر خطی (line encoder)
  4. انکودر مطلق
  5. انکودر افزایشی
  6. اینکودر دوار (Rotary encoder) 
  7. انکودر خازنی 

به نظر می رسد بهترین کیفیت و کارایی را انکودر های تولید شده در کشورهای آلمان و امریکا دارا باشند.

خرید انکودر

انکودر خطی چیست ؟

انکودر های خطی را با نام  " خط کش دیجیتال " هم می شناسند.

این انکودر ، در موتور ها ، حرکت مستقیم را اندازه می گیرد.

قسمت بالایی حسگر هایی که متصل به ماشین متحرک هستند در راستای مسیر راهنما فعال اند.

این سنسورها به قسمت مقیاس در داخل هر انکودر متصل شده و سیگنالهای دیجیتال و یا آنالوگ را به سوی سیستم کنترل انتقال می دهند.

انکودر دوار چیست ؟

انکودر چرخشی ، حرکت های  چرخشی را اندازه گیر می کند.

از ویژگی های مهم آن ها دقت بالای آن هاست.

بیشتر انکودر های روتاری  در مواردی بکار گرفته می شوند که اهمیت بسیار زیادی برای مدیریت رعت فرآیند قائل باشیم.

به طور معمول ، انکودر های چرخشی یا روتاری را با دقت های بیشتر از 10 ± ( کمان های ثانویه ) دسته بندی می کنند.

انکودر روتاری (rotary encoder) هم دارای قابلیت های ایمنی در کارکرد بسیار مفید و مهمی می باشد .

انکودر زاویه دار چیست ؟

این نوع از انکودر ها مانند نوع روتاری انکودر ، حرکت های چرخشی یا دوار را اندازه می گیرند.

البته ، این موارد اغلب ، در موقعی که اهمیت اندازه گیری های بسیار دقیق برای ما زیاد است ، در برنامه ها استفاده می شوند. 

 

فروش انواع انکودر

نحوه عملکرد انکودر ها چگونه است ؟

در اغلب مواقع عملکرد انواع انکودر ها شبیه و نزیدک به یک دیگر است.

تفاوت عملکرد و نحوه کار انواع گوناگون انکودر می تواند ناشی از نوع فناوری ای که در آن ها به کار گرفته شده است باشد.

البته این تفاوت های فناوری ، معمولاً تاثیر زیادی در جزئیات و همچنین میزان بازخورد ارائه شده خواهد داشت.

علاوه بر این  ، در پگونگی ساخت انکودر ها بر مبنای محیطی که برای آن ها در نظر گرفته شده است ، ممکن است که اختلاف هایی وجود داشته باشد.

 

رائد اتوماسیون ارائه دهنده خدمات فروش انواع انکودر ها می‌باشد.

جهت کسب اطلاع از لیست قیمت جدید و شرایط خرید انکودر ها با ما تماس بگیرید.

 

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2R-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2R-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2R-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2R-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2R-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2R-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2F-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2F-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2F-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2F-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-2F-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-2F-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1R-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1R-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1R-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1R-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1R-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1R-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1F-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1F-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1F-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1F-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-1024-1F-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-1024-1F-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-2F-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-2F-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-2F-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-2F-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-2F-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-2F-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-1R-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-1R-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-1R-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-1R-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-1F-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-1F-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-1F-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-1F-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-1F-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-1F-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-3R-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-3R-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-3R-N-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-3R-N-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-3F-P-24 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-3F-P-24 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا

انکودر ابسولوت سینگل مدل EP50S8-360-3F-N-5 | لیست قیمت | قیمت + خرید | فروش انواع انکودر
Autonics

E مدل : EP50S8-360-3F-N-5 - سری : EP50S8 - نوع شفت (خارجی) : - - نوع توخالی (داخلی) : -

رایگان

جزئیات کالا